Święto Pizzy Regualmin

Regulamin „Święta Pizzy” restauracji „U Jakuba”
REGULAMIN OFERTY „Święto Pizzy”

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania przez Klientów z oferty „Święto Pizzy”, uprawniającej do zakupu w restauracji „U Jakuba” na określonych w Regulaminie zasadach, wybranych produktów znajdujących się w ofercie sprzedażowej Restauracji („Oferta” lub „Święto Pizzy”).

II.ORGANIZATOR OFERTY

Organizatorem oferty jest PPUH Mizera S.C. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000), ul. Matejki 10.

III. MIEJSCA OBJĘTE OFERTĄ

Oferta jest dostępna tylko i wyłącznie na miejscu w restauracji „U Jakuba” mieszczącej się pod adresem: ul. Wojska Polskiego 9, Pruszcz Gdański.

IV.CZAS OBOWIĄZYWANIA OFERTY

Oferta będzie dostępna 09.02.2020 (niedziela). Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Oferty bez konieczności podania przyczyny.

V.ZASADY OBOWIĄZYWANIA OFERTY

1.       Oferta „Święto Pizzy” kosztuje 27,99 PLN od 1 osoby bez napoju.
2.       Pizza podawana jest w kawałkach. Uczestnik nie ma możliwości zamówienia wybranego smaku pizzy ani rodzaju ciast. Uczestnik może przyjąć lub odmówić przyjęcia kawałka pizzy proponowanego przez kelnera.
3.       W razie odmowy kelner zaproponuje Uczestnikowi kolejny kawałek, kiedy na sali pojawi się inny smak pizzy.
4.       Oferta opiera się na zasadzie „płacisz raz, jesz ile chcesz”. Oznacza to, że płacąc raz 27,99 PLN klient może bez ograniczeń, aż do zapłaty rachunku w danym dniu, próbować kawałków pizzy spośród tych proponowanych przez kelnera.
5.       Zabrania się dzielenia otrzymanymi kawałkami pizzy z osobami, które nie zamówiły Święta Pizzy. Osoby, które nie będą przestrzegały tego postanowienia zostaną obciążone kosztami Święta Pizzy zgodnie z cenami powyżej.
6.       Kawałki pizzy otrzymane w ramach „Święta Pizzy” nie mogą być wynoszone poza teren restauracji.
7.       Oferty „Święto Pizzy” nie można łączyć z innymi promocjami „U Jakuba”, w tym także z obowiązującymi zniżkami (przykładowo karta dużej rodziny lub karta seniora).
8.       W ramach Święta Pizzy dostępne są wszystkie smaki pizz z menu degustacyjnego na dany dzień.
9.       Dzieci do lat 5 mogą korzystać z Święta Pizzy za darmo. Dzieci do lat 10 mogą skorzystać z zniżki 50%.    
 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.       Regulamin Oferty jest dostępny pod adresem www.ujakuba.eu oraz w Restauracji.
2.       Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie pod warunkiem, że zmiany takie nie wpłyną w znacznym stopniu na pogorszenie warunków Oferty. Zmiany będą ogłaszane poprzez udostępnienie w                      siedzibie organizatora nowego tekstu Regulaminu i będą obowiązywać po upływie 2 dni od ich udostępnienia.
3.       W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.